ساخت ماکت دانشجویی ، ماکت حجمي معماری

 

ساخت انواع ماکتهای دانشجویی ، توپوگرافی ، ماکتهای حجمی

خدمات برش لیزری

ساخت قطعات پیچیده ماکت

ساخت ماکتهای معماری و صنعتی