توپوگرافی چیست و ماکت توپوگرافی چگونه ساخته میشود

به نقشه ناهمواریهای زمین  توپوگرافی میگویند

خطوط توپوگرافی به خطهایی اطلاق میشوند  که موقعیت ارتفاعی  در هر نقطه را نشان میدهند . تصویر زیر یک نقشه توپوگرافی را نشان میدهد

ساخت ماکت توپوگرافی ، سازنده ماکت توپوگرافی
توپوگرافی ، ماکت توپوگرافی

در این تصویر هر نقطه از منحنی 1200 در یک ارتفاع و 1200 واحد بالاتر از سطح دریا قرار دارند

 

صفحه در دست طراحی میباشد

برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی لینک زیر کلیک کنید

ماکت سازی ، سازنده ماکت توپوگرافی ، ماکت توپوگرافی چطور ساخته میشود ، متریال ساخت ماکت توپوگرافی
ناهمواریهای زمین ، ساخت ماکت توپوگرافی